Teutonicons den Däitschen Transformers Podcast Episode 4 bis 8

Éischtens ëntschëllëgen ech mech dass ech nik ëmmer déi Aktuell Versioun eropstellen mee sin ständeg op menger Haaptsäit beschäfteg an Collectors Club Säit gët doweinst vernoléissegt…

Mee kommen mir elo zu dem Angenehmëgen Deel an zwar hei sin den Teutonicons Däitschen Transformers Podcast Episode 4 bis zu der 8 déi Rezent Versioun.

Quelle: Reyjin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.